Nabízím pomoc

Zde můžete vložit svou nabídku. Některé nabídky, například materiální pomoc, ale i některé služby, budou okamžitě zveřejněny a využít je může kdokoli. S ostatními nabídkami pracují pouze registrované pomáhající organizace.

Hledám pomoc

Zde můžete vyhledat materiální pomoc, nebytové prostory, dopravu nebo některé služby a přímo o ně požádat. Potřebujete-li využít jiné typy pomoci, kontaktujte vhodnou pomáhající organizaci.

Seznam registrovaných pomáhajících organizací najdete zde.

Jste pomáhající organizace?

Pokud jste neziskovka, obec, škola nebo občanská iniciativa, která pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny a potřebuje přístup k neveřejným nabídkám pomoci, zaregistrujte se prostřednictvím tohoto formuláře.

Potřebujete nás kontaktovat?

Napište nám na pomahejukrajine@migracnikonsorcium.cz.

Konsordium nevládních organizací pracujících s migranty

Členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty:

https://www.opu.cz/cs/
https://adra.cz
https://mostpro.cz/
https://www.charita.cz/
https://mkc.cz/
https://www.migrace.com/
https://inbaze.cz/
https://meta-ops.eu/
https://www.amnesty.cz/
https://www.facebook.com/spolek.Amiga
https://nesehnuti.cz/
https://www.diakonie.cz/
https://www.strada.cz/
https://www.clovekvtisni.cz/
https://plnu.cz/
https://www.facebook.com/atlasoftodaysworld

Partneři

https://nasiukrajinci.cz
https://www.czechinvest.org
https://www.stojimezaukrajinou.cz
https://www.umapa.eu/
https://cesko.digital/
https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx