Pomozte uprchlíkům z Ukrajiny najít ubytování

Platforma Pomáhej Ukrajině umožňuje propojovat ubytovatele a uprchlíky z Ukrajiny. Občanské nabídky ubytování nejsou z důvodu bezpečnosti veřejně dostupné. Mají k nim přístup pouze pracovníci zhruba 600 tzv. pomáhajících organizací (nevládní organizace, charity nebo obce), které ubytování uprchlíkům zprostředkovávají.

Pokud chcete nabídnout ubytování pro uprchlíky, přečtěte si, jak celý proces funguje a vložte svou nabídku do platformy. Níže najdete informace i o státní podpoře ubytování, kterou můžete využít.

Pokud ubytování sami potřebujete , obraťte se na jednu z pomáhajících organizací.

Po velké vlně solidarity, která přišla se začátkem války, je naše pomoc stále potřeba. Významná část uprchlíků stále bydlí v provizorním hromadném ubytování, zejména v ubytovnách. Lidem v nich se daří hůře jak v práci, tak ve škole, neumějí dobře česky a téměř s žádnými Čechy se neznají.

Státní podpora hromadného ubytování se navíc po 1. červenci 2023 výrazně omezí. O bydlení tak může přijít až 70 tisíc uprchlíků. Proto je třeba hledat možnosti ubytování v bytech, co nejblíže normálnímu bydlení.

Proč nabídnout bydlení uprchlíkům?

Solidarita

Solidarita

I když jsou uprchlíci z Ukrajiny v České republice převážně dočasně, dočasnost trvá už rok a možná potrvá i ten další. Na ubytovně s mnoha dalšími osobami je obtížné tak dlouho bydlet. Uprchlíci jsou lidé, kteří prošli traumatickou zkušeností, ztratili svého příbuzného nebo v ČR “jen” čekají na konec války. Pomůžeme jim tím, že jim nabídneme soukromí a důstojné bydlení.

Integrace

Integrace

Nejlépe integrovaní jsou ti ukrajinští uprchlíci, kteří v České republice našli zaměstnání, jsou začleněni do české společnosti a jejich děti navštěvují školská zařízení. Uprchlíci, kteří bydlí v bytech a jsou v kontaktu s českými ubytovateli, mají k začlenění nejblíže.

Obohacení

Obohacení

Poskytnutí bydlení uprchlíkům není jen jednostrannou pomocí. Často vede k vzájemnému obohacení, podpoře i trvalým přátelstvím. Setkání s novou kulturou, poznání vlastních schopností a hranic jsou cennými zkušenostmi pro další život.

Jak to funguje?

Co se stane s vaší nabídkou a jak to celé funguje?

stepNumber 1
1. krok
Vyplnění formuláře a ověření nabídky

Vyplníte formulář , ve kterém popíšete nabízené ubytování. Po odeslání formuláře Vám do emailu přijde odkaz, prostřednictvím něhož ověříte svůj email. Ten bude sloužit jako vaše přihlašovací jméno. Vaše nabídka bude zpřístupněna v neveřejné sekci platformy pomahejukrajine.cz, a to z důvodu bezpečnosti a ochrany vašeho soukromí. Na platformě vám rovněž vznikne uživatelský účet, ve kterém můžete nabídku dále upravovat. Během několika dní vás případně zkontaktujeme a ověříme, zda jsou informace o nabídce ubytování srozumitelné a úplné.

stepNumber 2
2. krok
Zprostředkování pomáhající organizací

Vaše nabídka se tak skrze platformu pomahejukrajine.cz dostane do rukou pracovníkům registrované pomáhající organizace, které mají za poslední měsíce s podporou uprchlíků zkušenosti. Přesný popis nabízeného ubytování je důležitý, aby jejich pracovníci mohli svým klientům vybrat ubytování podle jejich potřeb a vašich možností. Konkrétní organizace vám pak pomůže i s celým procesem ubytování.

stepNumber 3
3. krok
Propojení ubytovatele a uprchlíka

Pracovníci pomáhajících organizací zprostředkují prvotní kontakt a pomohou domluvit se na podmínkách ubytování. Každá organizace má vlastní postup, jak potřeby ubytovatele a uprchlíka sladit ke vzájemné spokojenosti. V každém případě platí, že jak uprchlíci, tak ubytovatelé se na ni mohou v případě potřeby obrátit.

stepNumber 4
4. krok
Ubytování

Pokud půjde všechno dobře, stanete se ubytovatelem, poskytujícím ubytování uprchlíkovi či rodině uprchlíků. Pomáhající organizace vám bude asistovat např. s návrhem nájemní či podnájemní smlouvy. Ubytovaný uprchlík se následně musí do 3 dnů registrovat u Ministerstva vnitra (Odboru Azylové a migrační politiky) s novou adresou.

stepNumber 5
5. krok
Podpora

Při poskytnutí solidárního ubytování potřebují dlouhodobou podporu ze strany pomáhajících organizací jak uprchlíci, tak ubytovatelé. Zůstaňte prosím v kontaktu s pomáhající organizací a řešte s ní nejasnosti či problémy. Jako ubytovatel budete mít také nárok na finanční podporu – buď ve formě tzv. solidárního příspěvku, nebo na nájem ve výši státem určené částky.

Podpora ubytování uprchlíků v domácnostech

Mnoho rodin se rozhodlo své domácnosti a/nebo vlastní nemovitosti dočasně poskytnout ukrajinským uprchlíkům k bydlení. Stát bydlení v tzv. solidárních domácnostech do určité míry finančně podporuje.

Pravidla podpory platná do 30.6.2023

Solidární domácnosti mohou od státu čerpat finanční podporu v podobě příspěvku pro solidární domácnost. Výše příspěvku pro solidární domácnost se liší podle toho, zda jde o sdílené bydlení (uprchlíci bydlí společně s rodinou) nebo zda ubytovatelé poskytli uprchlíkům samostatný byt.

Solidární domácnosti musí ubytování uprchlíkům poskytovat zdarma, mohou ale žádat příspěvek na energie (elektřinu a plyn)

Podrobné informace (infoservis Konsorcia NNO)

Sdílené solidární domácnosti

(uprchlíci bydlí s ubytovateli v jednom bytě)

Výše příspěvku: 3 000 Kč/měsíčně na osobu, maximálně pro 3 osoby (tj. max. 9000 Kč/měsíčně).

Samostatné solidární domácnosti

(uprchlíci mají k dispozici samostatný byt)

Výše příspěvku: 5 000 Kč na 1 osobu, 9 000 na 2 osoby, 12 000 na 3 osoby, 14 000 na 4 osoby a 15 000 na 5 osob.

O příspěvek lze žádat pouze elektronicky s využitím Identity občana (např. bankovní identity). Výplatu dávky administruje Úřad práce. Žádosti o příspěvek pro solidární domácnost se musí žádat každý měsíc (zpětně).

Více o solidárním příspěvku

Pravidla podpory platná od 1.7.2023

Solidární domácnosti nebudou dostávat od státu žádný příspěvek. S uprchlíky budou uzavírat nájemní smlouvu a uprchlíci budou své ubytování hradit sami. Pokud budou mít uprchlíci nízké nebo žádné příjmy, mohou získat vyšší humanitární dávku, aby mohli bydlení hradit.

Podrobné informace (infoservis Konsorcia NNO)

Sdílené solidární domácnosti

(uprchlíci bydlí s ubytovateli v jednom bytě)

Zákon Lex Ukrajina sice počítá s příspěvkem pro sdílenou solidární domácnost, ale příspěvek fakticky vyplácen nebude. Nepočítá se s příjetím nařízení vlády, které by příspěvek stanovovalo. Proto ubytovatel postupuje stejně, jako by uprchlíkům poskytoval samostatný byt (box vpravo).

Samostatné solidární domácnosti

(uprchlíci mají k dispozici samostatný byt)

Ubytovatel nebude dostávat od státu přímo žádný příspěvek, ale musí se s uprchlíky domluvit na nájmu. Uprchlíci s nízkými příjmy mohou získat příspěvek na bydlení k humanitární dávce (tzv. započitatelné náklady na bydlení, o které se zvýší humanitární dávka, pokud na ni má uprchlík nárok). Z tohoto příspěvku pak mohou nájem hradit. Výše započitatelných nákladů na bydlení bude stanovena Nařízením vlády, které dosud nebylo vydáno.

    MPSV vytvořilo novou Evidenci bytů poskytnutých k bydlení uprchlíkům z Ukrajiny. Ta může sehrát důležitou roli u uprchlíků, kteří mají nízké příjmy a mají nárok na humanitární dávku:

  • Pokud majitel vloží svůj byt do Evidence, může uprchlík získat plnou výši započitatelných nákladů na bydlení.
  • Bude-li uprchlík bydlet v bytě, který v Evidenci vložen není, získá 80 % nákladů na bydlení.

Než do toho půjdete, ujasněte si:

Kdo může ubytovat uprchlíka?

Ubytovávat může každý, jak vlastník nemovitosti, tak nájemník. Je však vždy nutné dbát na přiměřený počet osob v bytě a povinnosti vůči vlastníku nemovitosti.

Je potřeba, abych ubytovaným uprchlíkům pomáhal?

Není to potřeba. Váš obrovský přínos je již v tom, že umožníte lidem důstojně bydlet. Zároveň uprchlíci obecně uvítají každou pomoc. Například kde jsou obchody s potravinami, kde dětská hřiště nebo úřady, doprovod do školy, propojení s dalšími lidmi, konverzace v češtině, to všechno může velmi pomoci. Se složitějšími otázkami a řešením životních situací, které vyžadují profesionální pomoc, je lépe se obrátit na pomáhající organizace.

Kde mohu ubytovat uprchlíka?

V nemovitostech zkolaudovaných k využití pro účely bydlení.

Kontakt a komunikace s uprchlíky z Ukrajiny

Rozhodli jste se ubytovat uprchlíky? Nabízíme vám materiály, které vám mohou pomoci při komunikaci s uprchlíky nebo mohou zodpovědět vaše otázky.

Pro efektivnější komunikaci

O všem důležitém s nájemníky komunikujte. Ale i při dobré vůli může někdy v komunikaci dojít k nedorozumění, část z nich vlivem kulturních rozdílů.

Na rychlé překlady je nejvhodnější Internetový překladač DeepL. S tlumočením Vám pomohou na asistenční infolince.

Další důležité odkazy

Pomáhej Ukrajině, kde můžete nalézt i nabídky materiální pomoci, pokud např. potřebujete dovybavit Vaši solidární domácnost.

Informační servis k situaci uprchlíků je rozcestník, kde najdete veškeré podstatné informace ohledně uprchlíků.

Naši Ukrajinci je rozcestník ministerstva vnitra pro Ukrajince i pro ty, kteří chtějí pomoct.

Zkušenosti hostitelských rodin pro uprchlíky z Ukrajiny Facebooková skupina, ve které domácnosti sdílí zkušenosti s bydlením s uprchlíky z Ukrajiny a navzájem si pomáhají.

Jak pomáhat a rozumět?

Příručka o bezprostřední pomoci uprchlíkům a kulturních rozdílech mezi ČR a Ukrajinou

Přečíst

Příručka pro soužití s uprchlíky

Návod, jak zajistit, aby se u vás nově příchozí cítili vítáni a v bezpečí

Přečíst

Základy češtiny a ukrajinštiny pro běžné životní situace

Přehled základních komunikačních frází v češtině a ukrajinštině

Navštívit

Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou

Příručka pro komunikaci s uprchlíky pro jejich blízké a dobrovolníky

Přečíst

Základní interkulturní trénink

Čtyřhodinový kurz zdarma pro zájemce o interkulturním soužití se zvláštním zřetelem na nově příchozí z Ukrajiny

Více informací

Registrační formulář pro nabídku ubytování

Vyplňte kontaktní informace o sobě, adresu a další informace o ubytování, které nabízíte. Po ověření zadaného emailu se vaše nabídka zobrazí v platformě registrovaným uživatelům z pomáhajících organizací, kteří zprostředkovávají ubytování.

Položky označené * jsou povinné.

Vaše kontaktní údaje

Můžete mne kontaktovat

Hovořím těmito jazyky

Co mohu nabídnout (můžete vybrat více možností):

Nabídky ubytování budou zpracovávat kolegové z organizací nebo obcí v místech potřeby. Ti Vás také budou kontaktovat v případě zájmu o Vaši nabídku. Prosíme, specifikujte svou nabídku co nejpřesněji.

Kde ubytování nabízím (okres)*
Select...
Obec*
Adresa (ulice a číslo popisné)*
PSČ*
Typ ubytování*
Pro kolik osob?*
Bližší specifikace (vybavení ubytování, pro koho je vhodné…)*
Požadujete úhradu? (za náklady na bydlení, za nájem)*
Můžete poskytnout stravu?*
Majitel objektu (jméno/název organizace)*
Kontaktní osoba (jméno, telefon, email)*
Od kdy je ubytování k dispozici*
Je možné mít domácího mazlíčka?*
Je ubytování bezbariérové?*
Další informace a upřesnění